FESTES RÒTOVA 1993

 

Festers Crist de la Fe:

  

Francisco Alonso i Cerdá

Casimiro Mascarell i Miñana

José Donet i Montagud

Emilio Pla i García

Cándido García i García

Juan Camarena i Canet

Jesús Donet i Mahiques

Pascual García i Julián