FESTES RÒTOVA 1996

Festers de la Divina Aurora:

Vicent Xavier Faus i Coll, David Escoto i Solera, Jorge Faus i Faus, Julio Morant i Batalle, Didac Faus i Momparler, Juan Andrés Fais i Mascarell