Fotos de CAVALCADA DE DISFRASSOS Ròtova 2016

   FOTOS DES DEL BALCÓ (per Paco Alonso)

   FOTOS PEL CARRER (per Cristina Bataller)