25/04/2015

DINAR QUINTA del 69 (i tan jovens...)

 

 

Pròximant, video.

Fotos del dinar de l'any 2009