FESTES RÒTOVA 2007

Festeres de la Mare de Deu de la Salut Ròtova 2007: