FESTES RÒTOVA 2001

Festers Crist de la Fe:

    José Cuerda Climent

    Hibernón Bataller Faus

    Adrián Solera Puig

    Víctor Pérez Faus

    Fernando Mahiques Reig

    Joan Artés Faus

    Vicent Raja i Català

    Salvador Mantesinos Cocera


Arreplegant diners en el Porrat: